Welkom by Promereo

Promereo het ontstaan uit 'n passie vir kinders wat nie in 'n hoofstroomskool inpas nie en het net 'n bietjie meer aandag nodig as in 'n groot klas en skoolwerk wat aangebied word met 'n vinnige pas.

Promereo strewe daarna om 'n veilige omgewing te skep waarbinne elke leerder sy of haar potensiaal kan bereik. Hier word die leerders met leeruitdagings so gelei dat hulle goed aangepaste en goed opgeleide jongmense sal wees wat gebalanseerde, trotse en selfstandige volwassenes in die samelewing sal word.

Leerders het gewoonlik ADHD, Disleksia, Diskalkula, Akademiese- en Sosiale angs om net 'n paar te noem.

By Promereo word dieselfde sillabus as hoofstroomskole behandel maar dit word anders benader.

Leerders is instaat om met selfvertroue matriek te slaag en kan 'n verdere kwalifikasie verwerf.

Die CAPS kurrikulum word gevolg en die kurrikulum word nie verminder of aangepas nie.