Vakke

Graad 8 - 9

 • Afrikaans Huistaal
 • Enghlish Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensorientering
 • Natuur Wetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Ekonomiese- en Bestuurs Wetenskappe

Graad 10 - 12

 • Afrikaans Huistaal
 • Enghlish Additional Language
 • LO
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geltterdheid
 • Landbou Bestuurs Wetenskappe
 • Rekenaar Toepassings Tegnologie CAT)
 • Visuele Kuns
 • Ingenieurs en Grafike Ontwerp
 • Toerisme
 • Ekonomie
 • Besigheidstudies
 • Gasvryheidstudies
 • Geskiedenis
 • Geografie