Promereo se eerste doel is om leerders gemaklik te laat voel en selfvertroue te bou sodat leerders minder negatief voel oor akademiese werk wat gedoen moet word.