Wat maak ons anders?

 • Klein klasse (ongeveer 12 in ‘n klas)
 • Aanleer van lewensvaardighede
 • Akkomodeer elke leerder se leerbehoefte
 • Deel van die skep van ‘n huislike omgewing en leerder ruim self op.
 • Ons neem die volgende faktore in ag in die klaskamer
  • Uitleg van die klas
  • Leerder gesentreerde klaskamer
  • Veilige omgewing vir leer
  • Positiewe gedragsbestuurstegnieke
  • Wedersydse vertroue en respek
  • Geen veroordeling van leerbehoeftes
  • Leerders word bemagtig deur te fokus op hulle sterk punte
  • Aanmoediging om talent uit te leef
  • Individuele aandag

Ons help ook die leerder om die volgende te bestuur

 • Meeste van die handboeke en werksboeke is gekombineer
 • Boeke word in klas gelos tensy daar huiswerk, toetse of take gedoen moet word
 • Huiswerk bestuur – net die nodige huiswerk word gegee
 • Daar word huiswerk groepe gestig vir ouers en leerders vir kommunikering van take, toetse en huiswerk
 • Formele roosters en periode tye word gevolg
 • Skooldrag word elke dag gedra
 • Werkspasie word elke dag netjies gehou