Om toelating tot PROMEREO te verkry, moet leerders aan die volgende vereistes voldoen:

  1. PROMEREO se voertaal is Afrikaans, dus moet die voornemende leerder Afrikaans so bemeester het dat sy/haar onderrig nie daaronder sal ly nie.
  2. ’n Leerder moet ’n totale IK van minstens 90 hê en stawende dokumentasie is 'n vereiste vir moontlike toelating. (Sal by ouer aangevra word indien nodig)
  3. PROMEREO is nie ’n spesiale skool vir leerlinge met gedragsafwykings nie en sodanige leerders sal nie hier geakkommodeer kan word nie.
  4. Geen leerder wat geskors is uit ’n ander skool sal toegelaat word nie.
  5. Nuwe leerlinge word, indien nodig, aan ’n assessering deur PROMEREO onderwerp om te bepaal of hy/sy by die profiel van PROMEREO pas en hier geakkommodeer kan word. Die leerder sal dan voorwaardelik aanvaar word. Dus sal daar ‘n proeftydperk van EEN maand wees en daarna sal die leerder permanent aanvaar word.
  6. Finale toelating is onderhewig aan die assessering van die leerder wat by PROMEREO afgelê word. Ander verslae van terapeute en dokters word ook in ag geneem. Inskakeling by die klassituasie, dissipline en aanvaarbare sosiale gedrag word geëvalueer in die proefperiode van 3 - 5 dae wat aan elke nuwe leerder toegestaan word. Bogenoemde inligting word voorgelê aan 'n toelatingskommitee vir goedkeuring voordat finale toelating toegestaan word.