Visie

Ons visualiseer om leerders te bereik wat leeruitdagings het maar het die vermoё om te prestreer, en só akademies en emosioneel te ondersteun sodat hulle goed aangepaste, opgeleide en gebalanseerde volwassenes in die samelewing sal word.

Missie

Die missie van die skool is om vir leerders 'n veilige hawe te wees, en die geleentheid te skep waar elke kind se buitengewone menswees gevier kan word.